یکی از دغدغه های دوستداران به خودرو، بدنه و رنگ خودروست. ماشین پاک و درخشان، حس خوبی به راننده می دهد و خوشایند بودن رانندگی را دو چندان می نماید، به ویژه در روزهای آفتابی که زیبایی خودرو چند برابر می شود. در ادامه 5 ایده برای تمیز کردن و برق انداختن خودرو را به

3 رتبه برتر